యింకో ద్వేష భక్తి గీతం! Another Ode to Hate-riotism

February 10, 2020

original poem in Telugu by Afsar, translated into English by N. Venugopal   యింకో ద్వేష భక్తి గీతం!~అయినా ప్రేమిస్తూనే వుండమని కదా చెప్తావ్. గోడలన్నీ నెత్తుటి మరకలవుతాయ్, వీధుల్లో తల ఎత్తుకొని నడవలేను. పసిపిల్లాడి లాగు విప్పి మరీ సున్తీ పరీక్షలు చేస్తావ్. యిప్పటికీ నా పేరు కంటే నా చివరి పేరు మీదే నీ వూనిక. నేనెక్కడా లేను. నేనేమిటో యెవరికీ అక్కర్లేదు. శాసనాలు చేయక్కర్లేదు ఆదేశాలు కాగితాల మీదే…

Why the Chinese are Making a Catastrophic Mistake in Xinjiang

December 18, 2019

by Daanish Mustafa   Malice against children is emblematic of evil in the Abrahamic religious tradition. The Old Testament tells the story of how the Pharaoh ordered the murder of every male Hebrew child born in Egypt to protect himself against the Messiah—Moses (es)—that the shamans had foretold would destroy him. Ironically, he ended up…

A friend is passing on today…

May 7, 2019

by Janani Eswar The Gulmohar and I are losing a companion. May 5th, 2016 Until yesterday, if you looked outside where we work, you would find a beautiful mango tree on the plot next to us. In the respectful form of Tamil or Kannada, my mother tongue and the language that is spoken around me…

Statement in Support of the Iranian People’s Protests

October 10, 2022

By Faculty and Students at the University of Minnesota As faculty and graduate students at the University of Minnesota, Twin Cities, we stand in solidarity with the Iranian people who are outraged by the mysterious death of Mahsa (Jina) Amini, a 22-year old Kurdish woman, who was killed while in the custody of the Iranian…

Read More

Statement in Support of Bilkis Bano’s Continuing Struggle For Justice!

August 24, 2022

This statement was released on 18 September 2022 by a number of civil rights and social justice organizations (listed below) as well as activists and citizens. AGITATE! stands in solidarity with Bilkis Bano and the organizations, groups, and individuals who are agitating with her. 20 YEARS AFTER HORRIFIC GANG-RAPE AND MASS MURDERS IN GUJARAT, ABOUT…

Read More

Statement of Solidarity with the Ukrainian People & Anti-War Voices

March 8, 2022

The AGITATE! Editorial Collective supports the following statement:    By the National Alliance of People’s Movements (NAPM India)         Resist the Expansionism of US-led NATO & Anti-People Military Industrial Complex Working People’s Rights World Over Must Prevail Over War-Mongering Indian Government must ensure safe return of all trapped Indian citizens and take…

Read More

Events

Sowing and cultivating solidarities: Imagining transnational and translocal solidarities through research and pedagogy

Link to Zoom recording of event "Sowing and cultivating solidarities: Imagining transnational and translocal solidarities through research and pedagogy" seeks ...
Read More

NAPM Yuva Samvad: Young People’s Political Persecution and Resistance | NAPM युवा संवाद: युवाओं का राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध

This article is a summary of the National Alliance of People's Movements' month-long campaign on 'Young People's Political Persecution and ...
Read More

Join Our Mailing List